P.F.U.W.C.S.L.Y

Please forgive us

we can´t stop loving you

Vi har byggt ett tempel i betong. Mitt i templet har vi dukat upp ett bord med mat. Våra gäster är djuren. Genom en övervakningskamera kan vi delta i festen utan att störa. I media framstår naturen och djuren som något separat från oss människor. Vi och dom. Vi vill med detta verk komma djuren lite närmare. Genom detta konstexperiment har vi fått nya vänner.